yüksəliş : is.

  • İnkişaf prosesində irəliyə,yaxşılaşmağa, mükəmməlləşməyə doğru hərəkət;yüksəlmə, irəliləmə, tərəqqi, inkişaf.Dünyada hər könül yüksəliş arar; Varlığın nəilki, nə axırı var. S.Vurğun. Biz yüksəliş dağınıfəth edərək aşırıq; Cavanlaşır ölkəmiz,biz də cavanlaşırıq. S.Rüstəm
  • Artma, çoxalma, güclənmə, qüvvətlənmə.
  • Bir Cevap Yazın