yüksəkmolekullu : yüksəkmolekullubirləşmələr fiz. – molekulları zəncirlərşəklində qurulmuş maddələr.

Bir Cevap Yazın