yükləyici : sif. Yükvuran, yükqaldıran,yükləyən. Yükləyici maşın.

Bir Cevap Yazın