yüklənmiş : f.sif. Yük qoyulmuş, yük vurulmuş,yük doldurulmuş. Yüklənmiş maşın.Taxıl ilə yüklənmiş vaqonlar. // Arxasına yükçatılmış, yük qoyulmuş. Yüklənmiş at.

Bir Cevap Yazın