yüklənmək : məch.

  • Yük vurulmaq,yük qoyulmaq, yüklə doldurulmaq. Vaqonlar(maşınlar) yüklənmişdir. // Dalına yük çatılmaq(qoyulmaq). Heyvanlar yüklənmişdir
  • qayıd. Öz dalına yük qoymaq, yük çatmaq
  • xüs. Elektrik enerjisi almaq. Kondensatorelektrik yükü ilə yüklənmişdir.
  • Bir Cevap Yazın