yükləmək : f.

  • Yük vurmaq, yük qoymaq,yüklə doldurmaq. Vaqonu (gəmini,maşını) yükləmək. – Körpünün sol tərəfindədayanmış gəmiyə taxta-şalban yükləyirdilər.M.Hüseyn. // Dalına yük vurmaq, yük çatmaq.Atı yükləmək. Dəvəni yükləmək. – [Molla] səhərtezdən durub xiyarı dərir, eşşəyə yükləyibşəhərə tərəf yola düşür. “M.N.lətif.” Mağılkeçən vaxtlar dəvə karvanları düzülürdü yola,ticarət malını yükləyirdik dəvələrə. C.Məmmədquluzadə.// Aparmaq (daşımaq) üçünvermək. [Firidun bəy:] Əlacım kəsildi, get-dim, [Anna Petrovna] oradan bir neçə əskiüsgüdənalıb məni yüklədi. Ə.Haqverdiyev
  • məc. Üzərinə çox iş qoymaq, çox iş tapşırmaq,vəzifəsini, işini ağırlaşdırmaq. Yazığıo qədər yükləyiblər ki, heç vaxtı qalmır
  • xüs. Elektrik enerjisi vermək (bir cismə,cihaza və s.-yə). Batareyanı yükləmək. Akkumulyatoruyükləmək.
  • Bir Cevap Yazın