yuft : is. Qaramal, at və donuz dərisinin aşımaddələri ilə emalından alınan materiallar.

Bir Cevap Yazın