yubiley : [lat. yubilaeus, əsli qəd. yəh.]Bir hadisənin, yaxud bir şəxsin fəaliyyətininvə s.-nin təntənəli surətdə qeyd edilənildönümü. Artistin yubileyini keçirdilər. – BütünAvropada kəmyab ikən, amma Bakıda;Nə səbəbdənsə bu il oldu firavan yubiley.M.Ə.Sabir. 1933-cü ildə Azərbaycan teatrının60 illik yubileyi keçirildi. M.Arif.

Bir Cevap Yazın