yubanmaq : f. Bir işə vaxtında başlamamaq,tələsməmək; gecikdirmək, ləngimək,gecikmək. Yubanma, işə başla! – Daxmalardabalıqçılar oyanmış; Bir parası çox gecikibyubanmış. A.Səhhət. Xan nökəri çağırıb dediki, getsin poçta tərəf və görsün Novruzəliharda qaldı və nə bais oldu ki, belə yubandı.C.Məmmədquluzadə. [Müəllim:] Ancaq şərtimizbu oldu ki, yubanmayıb, təyin etdiyimizsaatda gəlsin, daha məni çox gözlətməsin.Qantəmir.

Bir Cevap Yazın