yaxşılaşma : “Yaxşılaşmaq”dan f.is.[Zeynal] Mehribanın yaxşılaşmasını, tamamiləxəstəlikdən sağalmasını gözləyirdi.S.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın