yaxıngörən : sif.

  • Gözü uzağı görməyənvə ya pis görən
  • məc. Uzağı, gələcəyi görə bilməyənməhdud adam haqqında.
  • Bir Cevap Yazın