yaxında : zərf

  • Yaxın yerdə, yaxınlıqda,uzaqda olmayaraq. Yaxında bir meşə var.Yaxında toy var. – Bu arada, yaxında dördbeşəl şiddətli tapança atılır. H.Cavid
  • Bilavasitə yanaşı; yaxın. Yaxında əyləşin!3. Az vaxt sonra, çox keçmədən; tezliklə,yaxın vaxtda, yaxınlarda. Yaxında gələcəkdir.Yaxında kəndə gedəcəyəm. – [Sənəm:] Necə?Yaxında toy eləyirsənmi? Ü.Hacıbəyov
  • Az zaman əvvəl, az müddət bundanqabaq. Bu yaxında bir əhvalat olmuşdu.
  • Bir Cevap Yazın