yaxılmaq₂ : məch.

  • Yandırılmaq
  • B a x yanıb-yaxılmaq.
  • Bir Cevap Yazın