yaxalamaq₂ : f. Təmiz su ilə yumaq, hərtərəfinə su axıtmaq, suya çəkmək. Əlləriniyaxalamaq. Boşqabları yaxalamaq. – [Qızılquşun]balaları bir qədər böyüdükdən sonra,ovladığı quşu su kənarına alar, tüklərini yolar,cəmdəyini suda təmiz yaxaladıqdan sonraparçalayıb balalarının qabağına atar. A.Şaiq.[Rüstəm:] A bala, bir o çayniki yaxalayıbdəmlə görək.. M.İbrahimov. Arvad samovarıçölə çıxartdı, külünü boşaldıb yaxaladı, sutöküb kömür saldı. Ə.Vəliyev.

Bir Cevap Yazın