yanğılı : sif.

  • Yanğısı olan, susamış
  • məc. Odlu, alovlu, atəşin. El tazə havalar,yeni sözlər sevir indi; Atəşli könül, yanğılıdillər sevir indi. Ə.Nəzmi.
  • Bir Cevap Yazın