yanaq : is. Üzün almacıq sümüyündən çənəyəqədər olan qismi. Yanağından öpmək.Qırmızı yanaq. – Yanaq üzrə saçın tavusabənzər; Ki, seyri cənnətül-məvayə düşmüş.Nəsimi. [Muradın] fikrində gəzib dolaşan Nigaridi. O Nigar ki gülümsərkən yanaqlarındaufacıq çuxurlar əmələ gələr, üzü qızarardı.S.Hüseyn. Narınc bütün bədənindəki qanınyanağına hücum etdiyini hiss elədi. S.Rəhman._ Yanaqlarından qan damır – sağlam,dolğun, qırmızıyanaq adam haqqında.[Səməd Bayramlı:] Əmioğlu, maşallah, lapkökəlmisən, yanaqlarından qan damır. M.Hüseyn.YANAQLI Adətən yanağın övsafını təyinedən sifətlərə qoşularaq işlənir. Bir-birinəhəmdəm iki növcavan; Biri güldür, biri gülgəzyanaqlı. M.P.Vaqif.

Bir Cevap Yazın