yamac : is. Dağın, təpənin ən yüksək nöqtəsindənaşağıya mayili səthi. Dağ yamacı.Yamaca qalxmaq. – Sürü-sürü qoyunları çobanyamacda otladar; Alar ələ papağını, oxurşikəstə, fit çalar. A.Səhhət. Naltökən dağlarıyel kimi keçər; Hər zümrüd yamacdan bir çiçəkseçər. S.Vurğun. Güney yamaclarda yerləşənşəhər bu gün lap tez yuxudan qalxmışdı.Mir Cəlal.

Bir Cevap Yazın