yallı₂ : is. Bir-birinin əlindən tutaraq dəstəilə oynanılan Azərbaycan xalq rəqsi. Yallı havası.– Alaq vuranların mahnıları, taya vuranlarınnəğmələri, qocaların yallısı, cavanlarıngülüşməsi Budağı valeh etmişdi. Ə.Vəliyev._ Yallı tutmaq (getmək) – yallı oynamaq.[Toybaşı:] Uşaqları durğuz, bir yallı tutsunlar.Ə.Haqverdiyev. Burda dəstə-dəstə gəzənbalalar; Əl-ələ tutuşub yallı gedirlər. S.Vurğun.

Bir Cevap Yazın