yaldızlamaq : f.

  • Qızılı, gümüşü rəngvermək, qızıl və ya gümüş suyu vermək, qızılvə ya gümüş kimi parlatmaq, cilalandırmaq.Yavaş-yavaş sönür, batır yıldızlar; Sarı buludgöyün üzün yaldızlar. A.Səhhət
  • məc. Zahiri bəzək vermək.
  • Bir Cevap Yazın