yaldız : is.

  • Bir şeyə qızıl və ya gümüşrəng və parlaqlığını vermək üçün onun üzərinəçəkilən qızıl, ya gümüş suyu. // Parlaq.[Şair:] Qəlbimizin ilk baharı .. yaldız günəşi,incə buludları – həp sizə mədyundurlar.Çəmənzəminli
  • məc. Zahirən bəzəkli, parlaq, gözəl, gözəllik.
  • Bir Cevap Yazın