yal₃ : is. İtə verilən horra halında yemək.İt yalı. – Hər kəs öz itini alaçığa çəkib qabağınayal tökür. “Qaçaq Nəbi”. [Ağakərimxan:] Xeyr a… gədə köpəyə yal verməmişdi,o barədə söylənirdim. N.Vəzirov. // məc. Çoxdadsız, keyfiyyətsiz, duru yemək haqqında.◊ Yalı artmaq (artıq düşmək) vulq. –varlanmaq, dövlətlənmək mənasında. [AşıqVəli:] Qohum-əqrəbasına yalı artanda təşəxxüsedənə lənət! N.Vəzirov. Caydaq adamqapını bərk basıb əlavə etdi: – Yalı artıq düşüb!Mir Cəlal.

Bir Cevap Yazın