yal₂ : is. Hündür bir yerin təpəsi; dikdir,yoxuşun başı. Yol ötdüm, çıxdım yala; Nahaqdandüşdüm qala; Əyil üzündən öpüm; Candançıxsın dərd-bəla. (Bayatı). Səfiqulularkəndinin qabağındakı hündür yal ilə Şehlikəndinə gedən yol görünürdü. S.Rəhimov.Dərəni keçib düşmənin müdafiədə durduğuyala qalxmağa başlarkən birinci güllə atıldı.Ə.Əbülhəsən.

Bir Cevap Yazın