yağlatmaq :

  • icb. Yağ sürtdürmək, yağçəkdirmək
  • f. Kirlətmək, yağlı etmək, yağa batırmaq.Üst-başını yağlatmaq.
  • Bir Cevap Yazın