yafəsi : sif. Yafəslərə aid olan, onlara xasolan. Yafəsi tayfalar. _ Yafəsi dillər yaxudyafəs dilləri – akad. N.Y.Marrın əvvəlcəQafqaz dillərinin sami və hami dillərinə qohumluğunugöstərmək üçün tətbiq etdiyi,sonralar isə Aralıq dənizi hövzəsi və Ön Asiyanınbütün ölü dillərinə, habelə Pireney vəPamir canlı dillərinə şamil etdiyi dilçilik termini.

Bir Cevap Yazın