yabı : is.

  • Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsızat. Dərviş yabısı hər evin yolunu tanıyar. (Ata.sözü). Qurbanəli bəy atını və Kərbəlayı Qasımyabısını minib düşdülər yola. C.Məmmədquluzadə.Kəhər olmasın, lap yabı olsun, mollayabir at vacib idi. Mir Cəlal
  • məc. vulq. Arıq, sısqa, yeriyə bilməyənadam haqqında.
  • Bir Cevap Yazın