yaba : is. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləritoplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqaişlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıqdişi olan kənd təsərrüfat aləti. Dəmir yaba.– Bostana girən porsuq yabanı qəbul eylər.(Ata. sözü). [Bəxtiyar] ..özünə bir yaba da alabiləcəkdi. S.Hüseyn. Qızların, oğlanların, qocavə qadınların .. əlindəki dəyənəklər, taxta qırıqları,yabalar, bellər işə düşdü. M.Hüseyn.// Rəqəmlərlə – yabanın götürə biləcəyi miqdarıbildirir. İki yaba ot. – Yeganə giriş yoluna[Əlləzoğlu] qəsdən su buraxıb, bir yaba tikanqoyubmuş ki, cuvar adlaya bilməsin. İ.Hüseynov.◊ Yaba ilə dovğa içmək – faydası, səmərəsiolmayan işlə məşğul olmaq.

Bir Cevap Yazın