vuruşmaq : f.

  • Döyüşmək, savaşmaq,çarpışmaq. Düşmənlə vuruşmaq. – Gəl indicəbhəyə, yoldaş olaq biz; Bir cüt aslan kimivuruşaq qoşa. S.Vurğun
  • Dalaşmaq, kötəkləşmək, bir-birini vurmaq(yumruqla, ağacla və s. ilə)
  • məc. Bir şey uğrunda mübarizə etmək,bir şeyi əldə etməyə ciddiyyətlə çalışmaq.Bol məhsul uğrunda vuruşmaq
  • məc. Mübahisə etmək, höcətləşmək,bəhsləşmək. Mollayev savadlı adamlarla vuruşandadaha amansız olurdu. M.Hüseyn.
  • Bir Cevap Yazın