vuruşma :

  • is. Döyüş, çarpışma, dava,savaş, savaşma. Fəxrəddinlə turanlıların vuruşmalarıbir saatdan artıq çəkdi. M.S.Ordubadi.Vuruşa zamanı hər iki tərəf böyük tələfatvermiş(di). A.Şaiq. Bu vuruşmalarda ənçox əzab-əziyyət çəkən, ölən zəhmətkeş adamlarolurdu. S.S.Axundov
  • “Vuruşmaq”dan f.is.
  • Bir Cevap Yazın