vürud : is. [ər.] köhn. Varid olma, gəlmə,yetişmə, çatma, varma. İrana əvvəl vüruddanXəlilin zəkavəti, çapıqlığı, ayıqlığı Ağahüseynitəəccübə gətirdi. Ə.Haqverdiyev.

Bir Cevap Yazın