vurağan : sif.

  • Buynuzla, yaxud təpikləvurmaq xasiyyəti olan. Vurağan inək. Vurağankeçi. Vurağan at
  • Sancan. Piri kişi bir pətəyə çatdıqda dedi:– Bu pətəyin arıları çox vurağandırlar. Bunlardanözünüzü gözləyin. S.S.Axundov.
  • Bir Cevap Yazın