vüqu : [ər.] köhn. Vaqe olma, baş vermə.Hadisati-mütənəvviənin vüquundan sonra,Məhəmməd şah Səfəvi səltənəti öz oğlu ŞahAbbasi-Əvvələ təslim etdi. M.F.Axundzadə.Bir qadın da .. ətrafında vüqu bulan hər birşeyə gözaltı baxıb diqqət yetirirdi. B.Talıblı.

Bir Cevap Yazın