vulqár : sif. [əsli lat.]

  • Həddən artıqsadələşdirilərək (bəsitləşdirilərək) təhrifedilmiş; bayağı, qaba. _ Vulqar materializm– XIX əsrin 50-60-cı illərində Almaniyadameydana gəlmiş xırda burjua fəlsəficərəyanı. Vulqar materialistlər fikrin maddədəntörədiyini çox bəsit, qeyri-elmi birsurətdə izah edirdilər
  • dilç. Qeyri-ədəbi, ədəbi dilə zidd. Vulqarsöz, ifadə.
  • Bir Cevap Yazın