vulkanízm : [lat.] Yer kürəsinin dərinliklərindənqalxan ərgin silikat kütləsinin(maqmanın) hərəkəti ilə əlaqədar olan hadisələrinməcmusu. Vulkanizm prosesi. – Geologiyaelminin vulkanizm haqqında olanbəhsini rus alimləri düzgün yola salmışlar.M.Qaşqay.

Bir Cevap Yazın