vulkaník : sif. Vulkandan əmələ gələn,vulkan nəticəsində baş verən, vulkanizm hadisəsiilə əlaqədar olan. Vulkanik hadisələr.Vulkanik maddələr (lava, qazlar, kül və s.).Vulkanik adalar (dənizdə vulkan püskürməsinəticəsində əmələ gəlmiş adalar). Vulkaniksüxurlar (soyumuş püskürtüdən – lavadanəmələ gəlmiş süxurlar). Vulkanik zəlzələ (vulkanlaəlaqədar yer tərpənməsi).

Bir Cevap Yazın