vulkán₁ : [lat.] Təpəsindəki deşikdən od,qaz püskürən konusşəkilli dağ; yanar dağ.Palçıq vulkanı. Sönmüş vulkan. – Vulkan hadisələridedikdə, biz yerin dərin qatlarındanyanar odlu maddənin (maqmanın) yer səthinəçıxmasını nəzərdə tuturuq. M.Qaşqay.// məc. Obrazlı təşbehlərdə. Xilas et bu darğınqəlbi möhnətdən; Başımda sevdanın vulkanıyanar. S.Vurğun. [Afət:] Ürək od püskürəncoşqun vulkandır; Vüsala irməyib xeylizamandır. M.Rahim. Ürəyində vulkan kiminifrət coşan Gülara hara getdiyini, bu axşamharada qalacağını bilmirdi. Ə.Vəliyev.

Bir Cevap Yazın