vücudnamə : is. [ər. vücud və fars….namə] Folklorda: insanın doğulduğu gündənson gününə qədər keçirdiyi həyatın ayrıayrımərhələlərini əks etdirən aşıq şeri forması.Vücudnamənin ən gözəl nümunəsiniAşıq Bozalqanlı vermişdir.

Bir Cevap Yazın