volyuntarízm : [lat.]

  • fəls. İradənindünyanın inkişafında əsas rol oynadığını iddia,təbiət və cəmiyyətdə obyektiv qanunauyğunluğuvə zəruriyyəti inkar edən mürtəceidealistfəlsəfi cərəyan
  • psix. Ağlı deyil, iradəni psixik həyatınhəlledici amili hesab etmə.
  • Bir Cevap Yazın