voltmétr : [ital. xüs. Volt və yun. metr]fiz. Elektrik dövrəsinin iki nöqtəsi arasındakıelektrik cərəyanının gərginliyini ölçmək üçüncihaz. [Yaşar:] Tanya, sən də voltmetri qur,reostatı işlət. C.Cabbarlı.

Bir Cevap Yazın