volterçilik : is. tar. Din və feodalizmdüşməni olan məşhur fransız yazıçısı və mütəfəkkiriVolterin (1694-1778) fəlsəfi görüşləriüzərində qurulmuş dünyagörüşü (XVIIIəsrin ikinci yarısında və XIX əsrin əvvəllərindəvolterçilik adətən tərəqqipərvərmaarifçilik və azadfikirlilik mənasında işlənirdi).

Bir Cevap Yazın