voltáj : [xar.] fiz. Elektrik dövrəsindəvolt ilə ifadə olunan gərginliyin köhnə adı.

Bir Cevap Yazın