volt-ampér : xüs. fiz. Dəyişən elektrikcərəyanının zahiri qüvvəsinin ölçü vahidi.

Bir Cevap Yazın