vólost : [rus.] İnqilabdan əvvəlki Rusiyadavə rayonlaşmadan əvvəl SSRİ-də qəzanıntərkibinə daxil olan kiçik inzibati-ərazivahidi. 15 il bir dabana mən bu volostda canqoymuşam. S.Rəhimov. Kiçik zabit Prişibeyev,siz volost yüzbaşısı Alyapovu, kəndxudaYefimovu təhqir etməkdə təqsirləndirilirsiniz.Çexovdan.

Bir Cevap Yazın