volfrám : xüs. kim. Ağ-parlaq, çox yüksəkhərarətdə əriyən kimyəvi element –metal. Nadir və aztapılan elementlərdən volfram,molibden, berillium .. və başqaları xüsusiyer tutur və onların yeni yataqlarınıntapılması elm və texnikanı çox maraqlandırır.M.Qaşqay.

Bir Cevap Yazın