vokál : sif. [lat.] Səsə aid olan, oxumaqlaifa edilən, oxumağa aid olan, oxunmaq üçünyazılmış. Vokal musiqi. Vokal əsər. Konservatoriyanınvokal sinfi. – Vəznsiz musiqiyəbunlar daxildir: ladlar üzərində vokal və çalğıgəzişməsi (improvizasiyası). Ü.Hacıbəyov.Böyük Azərbaycan şairi Nizaminin qəzəlləridə vokal lirika yaratmaq işində Azərbaycankompozitorları üçün gözəl ilham mənbəyi olmuşdur.Ə.Bədəlbəyli.

Bir Cevap Yazın