vizít : [fr.]

  • Görüş. [Əbdürrəhman bəy:]Elə şeyləri sən özün yaxşı bilirsən, gərək ogəlsin vizitə, yoxsa mən gedim ona deyim?N.Vəzirov. [Həsən ağa:] Necə, nə üçün məktəbqurtarıbdır, ağsaqqala gərəkdirmi birvizit versinlər? Ə.Haqverdiyev
  • Həkimin xəstə yanına gəlməsi.
  • Bir Cevap Yazın