vız, vız-vız : təql. bax vızıltı. Arılar vızvızlauçuşur.◊ Vız durmaq dan. – dik durmaq, pırtlaşmaq,qarışmaq. Saçları vız durub.

Bir Cevap Yazın