vıyıltı : is. Küləyin, güllənin, çarxın vəs.-nin sürətli hərəkətindən hasil olan səs.Lakin elə o dəqiqə tamam qulağının dibindənkeçən güllə vıyıltısı bu yoldaşlarını da onun[Tapdığın] yadından çıxardı. Ə.Əbülhəsən.Küləyin vıyıltısı qüvvətlənir, ağ evlərin taxtapuşlarınıdanqıldadır. S.Rəhimov. Bir tərəfdənparovozların səsi, digər tərəfdən elektrikqatarlarının vıyıltısı xəstələri narahatedirdi. Şamilov.

Bir Cevap Yazın