vıyıldamaq : f. Vıyıltı səsi çıxarmaq (itigedən şey haqqında). Külək vıyıldayır. – Budurşimal yeli qopub guruldar; Sürükləyibbuludları, vıyıldar. A.Səhhət. Çılğın kimi ruzgarvıyıldar; Qar parçalarını göyə sovurar.A.Şaiq. Bu dəmdə tüfəng açıldı və Əhmədinqulağının dibindən bir güllə vıyıldayıb keçdi.B.Talıblı.

Bir Cevap Yazın