vitrín : [fr.] Malları və ya müxtəlif şeylərinümayiş etdirmək üçün mağaza pəncərəsinindalında sərgi yeri, yaxud şüşə iləörtülü şkaf, yeşik və s. Laçın iki aydan bərigörmədiyi qəsəbənin ayrı-ayrı evlərinə, dükanlarınxırda-xuruşla bəzənmiş vitrinlərinəbaxa-baxa gedirdi. M.Hüseyn. ..Məktəblilərvitrinlərin qabağında dayanıb baxır, kitablarınüstünü oxuyur, bir-birinə göstərirdilər.Mir Cəlal. Böyük dükanların vitrinləri, divarlar,hasarlar afişa, elan və reklamlarla doluidi. S.Rəhman.vitse… [lat.] Mürəkkəb sözlərin əvvəlində:müavin, köməkçi mənasında olan hissəcik;məs.: vitse-prezident, vitse-konsul.İrəvanda da, deyirlər, vitse-konsulun köməkçisibiletin birinə düşəndə on manat alır.C.Məmmədquluzadə.

Bir Cevap Yazın