vitamín : [lat.]

  • İnsan və heyvanın qidalanması,maddələr mübadiləsi və orqanizminnormal fəaliyyəti üçün lazım olan müxtəliftərkibli üzvi maddə. Polşa alimi Kazimir Funkhəyat üçün zəruri olan maddələri vitaminləradlandırmışdır – “vita” latınca həyat, “amin”isə atomlu birləşmə deməkdir
  • Tərkibində bu cür maddə olan preparat.“A” vitamini. “E” vitamini.
  • Bir Cevap Yazın